KONTAKT

P.D. AKTIVNATURA

VRHOVEC 6A

10000 ZAGREB

IBAN: HR1023600001102594146 / OIB: 74327072632

PROSTOR ZA SASTANKE (ADRESA): TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 11

TERMIN: UTORKOM 20-22 (prema prethodnoj najavi)

Predsjednica: Tatjana Lončar

Do-predsjednica: Maja Kardum

Tajnica: Dolores Vešligaj

Kontakt: dolores.vesligaj@gmail.com

                098/7325535 (Dolores)